?

Log in

No account? Create an account
patrankininkas

gedas


Piknikas istorijos šalikelėje


Previous Entry Share Flag Next Entry
Vokiška jūrinė patranka Kauno (?) apylinkėse
carinis
gedas
Įdomios nuotraukos - vokiečių jūreiviai stumia keliu pabūklą, veikiausiai (kaip padėjo nustatyti Donatas Žvirblis) 15 cm Feldkanone L/40 - pritrūkę sunkiosios artilerijos vokiečiai neretai sausumos pajėgas pastiprindavo perdarytais toliašaudžiais jūrų pabūklais.
Dar įdomesnis dalykas, jog didelė tikimybė, kad tai Kauno apylinkės (nuotraukos buvo albume, greta Skriaudžių fotografijos (kaimas Prienų rajone) ir matyt fotografuota Kauno tvirtovės šturmo metu.
Tačiau iš kur ten jūriniai pabūklai ir jūreiviai?
Generolas Litzmanas savo atsiminimuose mini prieš pat tvirtovės šturmą gavęs pastiprinimą sunkiąja artilerija: "Tarsi atsidėkodama, liepos 30 d. vadovybė atsiuntė dar 9 haubicas, būtent antrą ir trečią* 42 cm jūrų pabūkla (motoriniai pabūklai), dvi 30,5 cm, vieną 28 cm ir keturias 21 cm mortyras."
Akivaizdu, kad šioji patranka ne iš jų. Bet toliau generolas mini visą savo artilerijos galią, liepos 8 d. sutelktą prieš Kauną: "Tik 130 pabūklų galėjo stoti į kovą su tvirtove; būtent: 68 lengvi pabūklai (patrankos ir haubicos), 50 sunkių pabūklų (10 cm patrankų ir 15 cm haubicų), 12 sunkiausių riestos trajektorijos pabūklų (4 pabūklai - 21 cm, 1 pabūklas 28 cm, 4 pabūklai 30,5 cm, 3 pabūklai - 42 cm)."

Spėju, kad šioji patranka bus viena iš tų, kurias Litzmannas įvardino "15 cm haubicomis". Va tik jūreviai...

*Vieną 42 cm haubicą Litzmannas jau turėjo.

  • 1
toks durnas klausimas, bet karas - čia pirmą pasaulinį?

Oi, aš jau užmiršau, kad žmonėms ne savaime suprantama, jog kalbama apie I pasaulinį karą ir 1915-ųjų Kauno tvirtovės šturmą..:)

  • 1