patrankininkas

gedas


Piknikas istorijos šalikelėje


Previous Entry Share Next Entry
Respublikos pasiuntinybė Maskvoje
patrankininkas
gedas
Respublikos (Lenkijos - Lietuvos Respublikos) pasiuntinių namai Maskvoje - pastato architektūra daug pasako apie abiejų valstybių santykius. Jam teko daugel regėti, kad ir tokius epizodus...
///
Minia kurį laiką nelietė tik Respublikos pasiuntinybės namų, labiau panašių į nedidelę tvirtovę. Kaip vėliau prisiminė patys pasiuntiniai „prie tvorų, iš visų pusių apsaugai pastatėme haidukus, o patys pasiruošėme mirti, nesitikėdami išgyventi iki kitos dienos... Mūsų brolių lavonai gulėjo aplink pasiuntinybę; juos matydami nusprendėme gintis iki paskutiniųjų“
Maskvėnai kurį laiką pasiuntinių nepuolė, nes baiminosi, kad, juos išžudę, sukels neišvengiamą karą su Respublika. Be to, lenkai miestiečiams šaukė, kad jei šie juos drįs pulti, tai bajorai padegs savo namus, kad kiltų gaisras ir supleškėtų visas miestas, o patys sės ant arklių, išjos į gatves ir kausis iki paskutinio atodūsio.
Galų gale minia nusprendė atsigriebti puldama greta pasiuntinybės įsikūrusių lenkų Kazanovskių namus. Šie maldavo pasiuntinių išgelbėti juos, tad Respublikos diplomatai galų gale įsakė tvoroje pralaužti skylę ir pro ją vieną po kito įsileido tautiečius. Tad į Kazanovskių kiemą įsiveržę rusai nebespėjo sučiupti šios Respublikos bajorų šeimos. Ir nors vienas maskvėnas dar spėjo ietimi nudurti užsižiopsojusį Kazanovskių haiduką, bet ir pats krito nuo taiklios pasiuntinybės šaulio kulkos.
Tai įsiutino minią – maištininkai jau ėmė kapoti ir pasiuntinybės vartus, bet atskubėję bojarinai įkalbėjo miestiečius palikti pasiuntinius ramybėje.
///
...kurie aprašyti, tikiuosi, mugėje jau pasirodysiančioje knygelėje "Respublika prieš Maskvą". Taip, tai anonsas.

?

Log in

No account? Create an account