?

Log in

No account? Create an account
patrankininkas

gedas


Piknikas istorijos šalikelėje


Previous Entry Share Next Entry
Eykiem wysi iemt Palanga
patrankininkas
gedas
evaldukas priminė, kad derėtų čion vis šį tą brūkštelti, na - kodėl gi ne, kol kas padubliuosiu g+ įrašą.

Eykiem wysi iemt Palanga
O Layways nuplauksma
Stalicziop su wale Danga
Yr Carą sugausma
Tada sugrinži namop, Križius pastatisma
Yr Yszganima Metus, ant jų parasizisma


Ką žemaičiai būtų padarę sugautam carui, 1831-ųjų sukilėlių dainoje nutylėta. Bet paskaitęs R. Dimos apgailestavimą ("Mes praradome savo bajorų luomą ...Mes sukūrėme valstiesčių Lietuvą") įdomiam interviu...
...prisiminiau vieną istoriją apie tai, kaip 1831-ųjų sukilimo metu sukilėliai keliskart (porąsyk balandį, du sykius - gegužę) puolė Palangą (pavyko užimti balandžio 5-ąją, kai rusai neišlaikę pasitraukė į Prūsiją), kurią "gerokai padegino". Tačiau:
"pasakojama, kad kautynių metu lietuvių valstiečiai pastebėję, kad lenkų ir lietuvių šlėktos, užuot ėję sukilėlių priešakyje, pasilikdavę jų užpakalyje. Paėmę Palangą, sukilėliai valstiečiai sudarę savo karo teismą ir sušaudę kelioliką (kitų pasakojimais keliasdešimt) karininkų bei šlėktų. Šis atsitikimas padaręs didelį įspūdį sukilėlių centre, kur buvo iškeltas klausimas, ar nereikia į Palangą pasiųsti Raseinių sukilėlių dalinį malšinti sukilusiems sukilėliams..."

Beje, dėl to (interviu paminėto) bajorų noro atkurti LDK, o ne Lietuvą, tai vargu. Lenkijos-Lietuvos Respubliką jie norėjo atkurti, o ne LDK. Kokia 1920-ųjų sutarties Lietuva - su Lyda, Gardinu, Suvalkais - visai nebloga nedidelė kunigaikštystė būtų..;)
Beje, kokį dabartinį žodį "jamam" 1831-ųjų žemaičiai neabejotinai būtų užrašę kaip "iemam"...:)


  • 1
Ačiū, esu pamalonintas ir istorinis ir apie žemaičius.
Šiaip visi tie sukilėliai nuolat kreivai žiūrėjo į didžiūnus.Vėlesnio sukilimo veikėjas Dembskis savo лnygutėje "Ar vyskupas Valančius (Volončauskas) nebuvo viliūgu lietuvystės?" rašė kad jei būtų žinojęs, kad vyskupas 1962 metais Nazimovo prašė kareivių į Varnius apsaugai " neužvylimai būčiau pakoręs ant bokšto jo katedros"

...manau, kad vis dėlto nerimtai rašė..;)

  • 1