?

Log in

No account? Create an account
patrankininkas

gedas


Piknikas istorijos šalikelėje


Previous Entry Share Next Entry
Skelbkim elektrai boikot, tegul belgams bus bankrot!
darbinyks
gedas
Va su tokiu šūkiu vieną 1933-iųjų pavasario dieną Laikinoji sostinė savaitei išjungė elektros lemputes...
Reikalas tas, kad ...mūsų seneliai, aplinkui brangstant elektrai ir šildymams nesėdėjo rankų sudėję, o tokius kainų didintojus apmėtydavo iš atsišaukimų ir... užboikotuodavo iki visuomenei priimtinos kainos.
[svajingai] Būtų įdomu į ringą suleisti ryžtingus to meto kauniečius su kokia..eee...Vilniaus energija.
Taigi, apie legendinį Kauno elektros boikotą, 1933 m., apie kurį net užsieniečiai bambėjo, kad "Lietuva baisiai originališkas kraštas, bet lietuviai visai nekomersantai"  - (čia taip atsiliepė į tai, kad lietuviai nesugebėjo tokią įvykiui pažymėti išleisti jokios atminimo atvirutės)
... taigi, apie elektros boikotą galėsite paskaityti šviežiausiame "Iliustruotosios istorijos" numeryje.
Prenumeratoriai - jau šią savaitę.
O kol kas - mažutė ištraukėlė ir batalinis elektros tvirtovės šturmo paveikslėlis.
Užsilipęs ant tribūnos
Tarė ponas Vaitekūnas:
„Tegu šias elektros šviesas
Pagaliau pagriebia biesas!
Aš išviso svetimtaučių
Šiam dalyke neužjaučiu –
Turi jie numušt tarifą!
Tai pasakęs vėl nulipo.“

Šitaip laikraščio „Diena“ reporteris – poetas aprašė vieną iš 1933-iųjų kovo 12 d. Kauno Rotušėje vykusio „protesto susirinkimo“ momentų. Susirinkime dalyvavo Kauno namų savininkai ir per 100 visuomeninių organizacijų atstovai. Ponas P. Vaitiekūnas atstovavo Žaliakalnį – ir tebuvo vienas (ir dar ne pats aršiausias) iš perpykusių kauniečių, tądien nusprendusių, kad atėjo laikas „...elektros klausimą į rankas paimti pačiai visuomenei“.
Susirinkusieji vainojo Kauno savivaldybę, jau bene tris metus, su koalos vangumu mėginusia geruoju ar piktuoju tartis su aiškiai begėdiškas kainas už miestui tiekiamą elektrą lupančia belgų bendrove. Kurgi susitars, jei, anot „protestantų“, daugelis savivaldybės klerkų „sėdėjo ant dviejų kėdžių“. Net pats elektros stoties direktorius, Jeronimas Šliogeris, tuo pat metu buvo ir Kauno tarybos nariu.
Susirinkimas buvo audringas: vieni ragino kuo greičiau statytis hidroelektrinę, kiti – rinkti pinigus elektros stoties išpirkimui. Bet didesnė dalis pasisakė už „olandišką streiką“: elektros boikotą ir perėjimą prie dujinio–žvakinio–žibalinio apšvietimo. Tokiam „ekonominiam karui“ su belgų „elektrikais“ organizuoti buvo išrinkta 14 asmenų komisija, kurios lyderiu tapo advokatas Rapolas Skipitis.
Šitaip Lietuvoje prasidėjo, anot elektrinių istorijos tyrinėtojo Stasio Bilio, turbūt vienintelio Europos energetikos istorijoje elektros boikoto organizavimas. Gi susirinkimas baigėsi, anot minėto „Dienos“ poeto, tokiu visuotiniu sprendimu:
Ir Rotušėj nusistato
Apsieit be kilovato

  • 1

—vg—

(Anonymous)
Visai neseniai šitą istoriją buvau „užklupęs“. Kiek prisimenu, kaina buvo „sumažinta“ iki 1.00 Lt – žiaurios kainos, tiesą kalbant. Apskritai, ir šitą istoriją, ir kitas (pasistatom ką nors savo žemėj – ir iškart tas dalykas pabrangsta) turėdamas galvoj, balsavau: nereikia mums AE statytis.

Я поначалу подумал, что картинка про Калининградскую АЭС
:))))

да нет, нынешнему поколению такие акции не по силе :)

  • 1