?

Log in

No account? Create an account
patrankininkas

gedas


Piknikas istorijos šalikelėje


Previous Entry Share Next Entry
Nagi pastatė jau Velioną
prusas
gedas


Kaip praneša lietrytis, Veliuona vis dėlto susirentė savo Velioną.
Mažutė kažkokia skulptūra, kaip chtoninei dievybei, tikėjausi didesnės.
Bet tekainavo kelis tūkstančius - daugel kas galėtų pasimokyti taupumo.

O ir skulptūros gamybos istorija laabai lietuviška - negana to, kad kilo tikras pilietinis kariukas tarp pagonių ir uolesnių krikščionių (pastarieji baiminosi, jog: Ar atgaivinus Veliuonoje mirties deivės kultą neatsiras fanatikų, kviečiančių grįžti ir prie pagoniškų kraujo ritualų?..)
..tai jau statant patį paminklą ir pagonys susipešė tarpusavy - maat vieni nori deivę vadinti Veliona, o kiti Veliuona.

Ir šiaip keistuolių kovotojų (kaip matyti iš foto, kur vienas laiko plakatą, primenantį, jog katalikų bažnčia Lietuvoje - okupacinė) ten netrūko.
Linksma - ir laikraščiai turi apie ką parašyti. Ne šiaip tykus ramus skulptūros pastatymas - su triukšmu, būgnais ir trimitais.

Matyt turi kažką tokio tos Panemunės - anadien važiuodamas pro Ringovės piliakalnį vėl regėjau angelus - šįkart vienas ar du jų buvo įsmeigti piliakalnio šlaite (kovo mėnesį vienas buvo užsikabariojęs net ant aukuro).


  • 1
Aha, aš irgi įsivaizdavau tą skulptūrą didelę. Ir įspūdingai ji būtų atrodžiusi. Na, bet geriau maža, nei jokia.

tai kad nemažutė :)

  • 1